Ochrana osobních údajů


Jednáme v souladu se z.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Vámi poskytnuté informace budou použity pouze k vyřízení Vaší objednávky. Uzavřením kupní smlouvy souhlasí kupující se zpracování osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou.  Kupující má právo písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí svých osobních údajů. V takovém případě prodávající tyto údaje odstraní ze své databáze v nezbytně nutném rozsahu. Prodávající získané osobní údaje nepředá žádné třetí osobě, která nemá bezprostřední vztah ke zdárnému vyřízení objednávky.


 


Osobní údaje získané od zákazníků zpracováváme pouze za účelem zpracování objednávky a dodání zboží zákazníkovi, dle zákona tedy není vyžadován souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů.
Osobní údaje poskytuje zákazník jen za účelem doručení objednávky, nepoužíváme je k žádným dalším obchodním či marketingových účelům.


 

 

Nahoru